Užsiregistruokite ir gaukite  5% nuolaidą!

Pirkimo sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su visais dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie bendrovę UAB FAKTO AUTOCENTRAS (toliau - Pardavėjas) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems automobilių detales, eksploatacines medžiagas, aksesuarus ar kitas prekes (toliau – Prekės) internetinėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas (toliau - Taisyklės).
  2. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu nissandalys.lt
  3. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau - Sutartis). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
  4. Šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, Pirkėjas privalo peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. 
  5. Šios Taisyklės buvo atnaujintos 2021 m. balandžio mėn. 01 dieną.
 2. Informacija apie Pardavėją
  1. Internetinės parduotuvės nissandalys.lt Pardavėjas yra UAB FAKTO AUTOCENTRAS, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 126200938, buveinės adresas Laisvės pr. 1, 03150 Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT262009314.
  2. UAB FAKTO AUTOCENTRAS yra įgaliotas NISSAN automobilių gamintojo atstovas Lietuvoje.
  3. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje Apie mus.
  4. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje Kontaktai.
 3. Prekės
  1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai, eskizai, nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas, mastelius. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų. Nurodyti eskizai, nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą. 
  2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, nuotraukose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
  3. Pardavėjas neatsako už Prekių turinį, jeigu Prekė nukrypsta ne nuo savo, o nuo kitų gaminių specifikacijų, tai nereiškia, kad yra gamybinis ar medžiagų brokas.
  4. Ne visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pardavėjo sandėliuose. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės Pardavėjas neturi sandėliuose, bet Pirkėjas pageidauja prekes įsigyti iš katalogo - sutartis sudaroma remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.356 straipsnio nuostatomis ir Pirkėjas norėdamas atsisakyti sutarties ar grąžinti kokybiškas prekes privalo atlyginti Pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.  
  5. Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, gali būti prieinamos Pardavėjo sandėliuose arba užsakomos tiesiogiai iš gamintojo. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka arba neįmano jos užsakyti, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
  6. Pardavėjas turi teisę tam tikroms Prekėms, jų grupėms, nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vieno užsakymo metu.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
 5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
  1. Šioje internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:
   1. fiziniai asmenys nuo 16 (šešiolikos) metų;
   2. juridiniai asmenys.
  2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.
  3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.
  4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir apmoka užsakymą arba pasirenka apmokėjimo būdą, nurodytą 11.1.3. punkte. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
  5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1.3. punkte nurodytą mokėjimo būdą - jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
  6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).
  7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
  8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad užsakymo PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis bus siunčiama nurodytu elektroninio pašto adresu arba pridėta kartu su kroviniu. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.
  9. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su internetinėje parduotuvėje pateikiama kaina ar kiekiu, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.4. punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
 6. Teisė keisti taisykles
  1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
   1. apmokėjimo sąlygų keitimo;
   2. taikytinų teisės aktų pakeitimų.
  2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
 7.  Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas
  1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
  2. Kai Pirkėjas yra vartotojas, taip kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2281 straipsnyje, jis turi teisę, nenurodęs priežasties, per šių Taisyklių 7.4 punkte nurodytą laikotarpį, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti gautą (atsiimtą) Prekę. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo prašymą grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, jeigu Prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra Prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
  3. Minėta prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
   1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
   2. greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   3. supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
   4. Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
   5. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės, įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
   6. visos numatytos išimtys, kai ši sutarties nutraukimo teisė Pirkėjui nėra taikoma pateikiama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.
  4. Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus arba reikalauti prekės pakeitimo. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.
  5. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą prašymą „Prašymas pakeisti arba grąžinti prekę“, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  6. Prekės grąžinamos UAB FAKTO AUTOCENTRAS atstovybėje, adresu Laisvės pr. 1, 03150 Vilnius, atsižvelgiant į skiltyje Prekių garantija ir Grąžinimas ir keitimas numatytas išimtis.
  7. Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.
  8. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę ir parduoti už pilną ar nukainuotą kainą.
  9. Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas, išskyrus Sutarties 3.5 punkte numatytas išimtis. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų, atsižvelgiant į Taisyklių 7.14 punkto nuostatas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.13 punkto nuostatos. Aktualūs pristatymo ir aptarnavimo paslaugų tarifai pateikiami skiltyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas.
  10. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.11 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę Prekės nepriimti grąžinimui arba vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.
  11. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, nenaudota, nesugadinta, neištepta, tvarkingoje originalioje gamintojo nesugadintoje, neišteptoje, pakuotėje, nepraradusi prekinės išvaizdos su originaliu nepažeistu ženklinimu (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.). Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais, bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Jeigu prekė  nėra pilnai sukomplektuota, naudota, sugadinta, ištepta, neoriginalioje gamintojo pakuotėje ar sugadintoje, išteptoje pakuotėje, praradusi prekinę išvaizda, pažeistas originalus ženklinimas, ji nėra priimama grąžinimui.  Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos, jeigu tokių buvo.
  12. Grąžinant Prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą ir užsakymo numerį.
  13. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
  14. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
  15. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.10 ir 7.11 punktams.
  16. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:
   1. Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
   2. išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 7.13 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
   3. Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
   4. Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 7.9 punktu.
  17. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.
 8.  Pristatymas
  1. Pristatymas nurodytu adresu
   1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
   2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymas nurodytu adresu paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių siuntos tūrio ir svorio. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas.
   3. Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17 dalyje).
   4. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu.
   5. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus kurjerį, priima prekes. Jeigu Prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas tuomet šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama vežėjui.
   6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis.
   7. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
   8. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
   9. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
   10. Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
   11. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
   12. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.
  2. Atsiėmimas FAKTO AUTOCENTRAS atstovybėje
   1. Pirkėjo pasirinkimu, internetinėje parduotuvėje užsakytos Prekės gali būti nemokamai atsiimamos UAB FAKTO AUTOCENTRAS atstovybėje. 
   2. Pardavėjui paruošus Prekes atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu ir/arba trumpąja SMS žinute, ir/arba skambučiu apie tai, kad Prekės yra paruoštos atsiėmimui.
   3. Įprastai Prekių paruošimo atsiėmimui terminai pateikiami skiltyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas nurodytais terminais.
   4. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Jeigu užsakymas apmokėtas iš anksto, neatsiėmus prekės per nustatytą terminą, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo pradžios, prekės nuosavybės teisė pereina Pardavėjui ir Pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti ir ją utilizuoti. Jeigu užsakymas neapmokėtas iš anksto, neatsiėmus prekės per nustatytą terminą, užsakymas bus atšauktas.
   5. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant ją parduotuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.
   6. Atsiimant Prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:
    1. nurodyti užsakymo numerį;
    2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.
   7. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.
   8. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją:
    1. nustačius Prekių pakuotės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti;
    2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus Prekes, laikoma, kad Prekės perduotos tinkamoje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas. 
   9. Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama skiltyje Prekių pristatymas ir atsiėmimas.
 9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 
  1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Jeigu, Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 9.4 punktas.
  2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
  3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.
  4. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo internetinėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą kainą, ją turi užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.
 10. Dėl atvirkštinio PVM taikymo
  1. Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms Prekėms taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas. Atvirkštinis PVM nebus taikomas, jeigu užsakymą pateikęs PVM mokėtojas padarys apmokėjimą ne iš jam priklausančios banko sąskaitos. Taikant atvirkštinį PVM nuolaidos nėra taikomos. 
 11. Apmokėjimas
  1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti skiltyje Apmokėjimas nurodytomis sąlygomis:
   1. naudodamasis internetine bankininkyste;
   2. įprastiniu bankiniu pavedimu;
   3. grynaisiais pinigais arba banko kortele atsiimant prekes.
   4. Banko mokėjimo (kredito arba debetine) kortele;
   5. PayPal.
  2. Pirkėjams taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.
   1. Juridiniams asmenims, atsiskaitantiems pavedimu ar elektronine bankininkyste, rekomenduojama pavedimo informacijoje perduoti įmonės kodą greitesniam mokėtojo identifikavimui. Tokiu būdu užsakymas sistemoje bus greičiau patvirtinamas ir pradedamas vykdyti.
  3. Pirkėjui pasirinkus 11.1.1., 11.1.2., 11.1.4. ir 11.1.5. punktuose nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį, ir anuliuoti užsakymą.
  4. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą:
   1. kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes – 11.1.1., 11.1.2., 11.1.4. ir 11.1.5. punktų atveju;
   2. nedelsiant, po užsakymo atlikimo, kaip tai numatyta 5 dalyje – 11.1.3 punkto atveju.    
  5. Detalesnė informacija, susijusi su apmokėjimu, pateikiama skiltyje Apmokėjimas.
 12. Pirkėjo pareigos
  1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 13. Gamintojo garantija
  1. Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Detalesnė informacija apie garantiją ir taikytinas sąlygas yra pateikiama skiltyje Prekių garantija.
 14. Pardavėjo pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja:
   1. dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
   2. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
 15. Prekės kokybė
  1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos skiltyje Prekių garantija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės montavimo ir eksploatavimo sąlygos. 
  2. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės suremontuojamus arba keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  3. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali UAB FAKTO AUTOCENTRAS atstovybėje arba elektroniniu paštu pagalba@nissandalys.lt. 
  4. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:
   1. PVM sąskaitą faktūrą arba kitą pirkimą patvirtinantį dokumentą ir Prekės užsakymo numerį;
   2. Įvardyti Prekės broko, gedimo požymius ar nepilnos komplektacijos trūkstamą dalį;
   3. pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.
  5. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:
   1. Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
   2. atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;
   3. pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   4. grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.
  6.  Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.
  7. Garantinės priežiūros klausimais Pirkėjas gali užduoti klausimus el. pašto adresu pagalba@nissandalys.lt. 
 16. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Internetinės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje.
  3. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  4. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  5. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  7. Pirkėjas naudodamas Prekes komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, sutinka, kad Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
  8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 17. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
  1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 17.2 punkte.
  2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
  3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
   1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
   2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
 18.  Informacijos siuntimas
  1. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
  2. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu pagalba@nissandalys.lt arba įprastą laišką UAB FAKTO AUTOCENTRAS, Laisvės pr. 1, 03150 Vilnius. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.
  3. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 19.  Kitos nuostatos
  1. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.
  2. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.
  3. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą internetinėje parduotuvėje.
  4. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
  5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
  6. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.
  7. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  8. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  9. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 
  10.  Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt. 
Reikia pagalbos?
+370 5 2357144
I-V 8:00 - 17:00 val.
susisiekite su mumis »
Atsakysime per 2 darbo valandas.

VIN - automobilio kėbulo numeris (Vehicle Identification Number). Jį galite rasti savo automobilio registracijos dokumente.

Please provide VISUS 17 simbolių. Letters are case-insensitive.